תפילה יהודית – יהודי מתפלל על יהודי

 

בשלב הזה נרשמים לקבוצות ובקרוב נתחיל לשלוח אליכם את התפילות עם השמות שלכם ושל אחרים כדי להתפלל על עצמכם ועל אחרים.

הפיצו את המבצע הזה – את העמוד הזה לכל מכריכם וידידיכם!

הרעיון הוא שתקבלו תפילה פעם אחת בשבוע – בנושא שביקשתם ובנוסף גם רשימת שמות להתפלל עליהם באותו נושא – כמו שכתוב: ‘כל המבקש רחמים על חבירו, והוא צריך לאותו דבר – הוא נענה תחילה’

אומר רבנו בחיי (דברים יא יג): “וצריך אתה לדעת, כי כח התפילה גדול אפילו לשנות הטבע, ולהנצל מן הסכנה, ולבטל הנגזר”.

אתם לא צריכים להזכיר את כל רשימת השמות אלא רק 5 שמות קדימה מהשם שלכם, נניח אתם ברשימת השמות מספר 10 אז אתם מזכירים את שמות 11,12,13,14,15

ואם אתם מספר 15 אז אתם מזכירים את השמות 16,17,18,19,20

הכל כמובן הכל ללא התחייבות, ותמיד תוכלו להסיר את עצמכם מקבלת מיילים.

בכל ראש חודש אשתדל לעדכן את השמות שמתפללים עליהם.

להלן ההרשמה לקבוצות, תבחרו איזה קבוצות שתרצו ותרשמו את שמכם, המייל שלכם והשם שאתם רוצים שיתפללו עליו

מקובל בשם הבעש”ט דכל הפוסק איזה דבר על חבירו הן לטוב והן לרע הוא פוסק על עצמו. כגון האומר עבור מעשה הטוב או דיבור הטוב שעשה או דיבר זולתו מגיע לו שיעזרהו השי”ת בהדרוש לו, או האומר בעד הלא-טוב שעשה או שדיבר חבירו מגיע לו כך וכך, הנה בכל דבר אלה הוא פוסק על עצמו, בין לרע ובין לטוב, והמצדיק דין שמים על זולתו ואינו מצטער ומעורר עליו רחמים, הנה בדיבורו זה מקטרג על עצמו שמעיינים במעשיו ובדיבוריו, והמשתתף בצערו של חבירו ומעורר עליו רחמים בא על שכרו .

(כתר שם טוב, הוספות קמ”ו)

הכלל הזה מובן על פי המבואר בחסידות, שכל מה שקורה בעולם למטה, הרי הוא משפיע על העולם למעלה. וכידוע הפתגם של המגיד ממזרעטיש, על דברי המשנה – דע מה למעלה ממך, תידע שכל מה שלמעלה – הרי הוא ממך, ותלוי בעבודת האדם.

וממילא כשיהודי מעורר רחמים על חבירו (ודרך אגב, הלשון המקורית היא : “כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לו – נענה תחילה”), הרי באופן ממילא הוא מעורר רחמים גם עליו מלמעלה.

לגבי הענין ש”נענה תחילה” – ההסבר אולי, שכיון שהתעוררות הרחמים על חבירו נעשתה על ידו, הרי הוא הצינור שדרכו השפע יורד למטה. וכיון שזה עובר דרכו, והוא גם צריך לאותו ענין, הרי ממילא הוא הראשון לקבל ברכה זו, ולכן נענה תחילה.
מקור: אתר דעת

כתוב בספר המידות, שכל מי שמתפלל במסירות נפש על ישראל כולם אוהבים אותו, ממילא מי שיתפלל כל יום על עם ישראל כולם יאהבו אותו, וככל שיותר אנשים יעשו זאת יותר, תרבה האהבה של ישראל זה לזה וזה יעשה תיקון לעוון החמור שבגללו אנו סובלים אלפיים שנה.

 

“זו היא סודה של התפילה, היא הבוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, ולוקחת מתנות לאדם.
וגדול כוח התפילה, כי מובטח הוא ודאי בטוב תוצאותיה”. (אמרי דעת  ח”א עמוד רחצ)

הפיצו את המבצע הזה – את העמוד הזה לכל מכריכם וידידיכם!

ואומר מרן הראי”ה קוק, שעוד יתגלה בעולם מה גדול כח תפילתם של ישראל, עד שכל העולם יבוא לבקש כח זה מישראל, והוא שנאמר “כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים”.

 

9 Comments